Uutiset
Etusivu > Uutiset > Sisältö
Jalankulkijoiden liikennevalot asennetaan
- Apr 09, 2018 -

1. Crosswalk-merkkivalon asennuskorkeus on 2 ~ 2,5 m

2. Crosswalk-merkkivalon asennuksen suunta, valon tulee olla vastakkain

3. Jalankulkijoiden merkkivalot on asennettava jatkojohtoon risteyskohdan sisäpuolella ja ristiinkulmalla 0,8-2 m: n etäisyydellä jalkakäytävältä ja objektin valo on asennettava.

4. Kun jalankulkijoiden odottamat kulkureitit ovat suuria, risteyssignaaleja on asennettava kulkureitille.

5. Jos keskinäisen eristysvyöhykkeen (alipää) mukaan on liitäntä ja erotusvyöhykkeen leveys on suurempi kuin 1,5 m, eristysvyöhykkeeseen lisätään crosswalk-merkkivalo.

6. Osassa, jossa sokeiden liikenne on keskittynyt, ristikkäisvalon merkkivaloon tulisi varustaa ääni-muistutuslaite (sokea kello)

7. Jalankulkijan painikkeen käyttäminen jalankulkijan painikkeen asennukorkeuden on oltava 1,2 ~ 1,5 m.