tuntemus
Etusivu > tuntemus > Sisältö
Kiinan älykäs kuljetusjärjestelmä
- Oct 30, 2018 -

Kiinan älykäs kuljetusjärjestelmä
Kiinan ITS-järjestelmäkehyksen peruskanta (toinen painos) on seuraava: Looginen kehys sisältää 10 toiminnallista aluetta, 57 toimintoa, 101 alitoimintoa, 406 prosessia ja 161 datavirran kaaviota. Fyysinen kehys sisältää 10 järjestelmää, 38 alajärjestelmää, 150 järjestelmämoduulia ja 51 fyysistä kehyskaavioa. Hakemusjärjestelmä koostuu 58 hakemuksesta.
Kiina ITS-järjestelmäkehys (toinen painos) käyttäjäpalveluluettelo
Käyttäjäpalvelualuetta
Asiakaspalvelu
1 liikenteenhallinta
1.1 Liikenteen dynaamisen tiedon valvonta
1.2 liikenteen valvonta
1.3 liikenteenohjaus
1.4 vaatimusten hallinta
1.5 liikennehäiriöiden hallinta
1.6 liikenneympäristön seuranta ja valvonta
1.7 palvelunhallinta
1.8 pysäköintihallinta
1.9 Muiden kuin moottoriajoneuvojen ja jalankulkijoiden liikenteen hallinta
2 sähköistä latausta
2.1 sähköiset maksut
3 liikennetietopalvelua
3.1 matkan lähtötiedotuspalvelu
3.2 kuljettajatietopalvelua tiellä
3.3 julkisen liikenteen tiedotuspalvelu matkalla
3.4 muut tietopalvelut matkalla
3,5 polun induktio ja navigointi
3.6 henkilökohtainen tietopalvelu
Älykäs moottoritie ja turvaistuin ajo
4.1 älykäs maantieajoneuvo ja ajoneuvotietojen keruu
4.2 turva-autolla ajo
4.3 automaattinen ajo
4.4 automaattinen laivaston toiminta
Liikenneturvallisuus
5.1 pelastushallinta
5.2 liikenneturvallisuuden hallinta
5.3 Moottoriajoneuvojen ja jalankulkijoiden turvallisuuden hallinta
5.4 turvallisuusjohtaminen risteyksissä
6 toimintojen hallinta
6.1 toiminnan hallinta
6.2 julkisen liikenteen suunnittelu
6.3 väyläohjauksen hallinta
6.4 pitkän matkan matkustajaliikenteen hallinta
6.5 rautateiden kauttakuljetuksen toiminta ja hallinta
6.6 taksin hallinta
6.7 yleinen rahtiliikenteen hallinta
6.8 erikoiskuljetusten hallinta
7 kattava liikenne
7.1 matkustajien ja rahdin yhdistetty kuljetusten hallinta
7.2 matkustajaliikenteessä
7.3 tavaroiden yhdistetty kuljetus
Liikenteen infrastruktuurin hallinta
8.1 kuljetusinfrastruktuurin ylläpito
8.2 valtatie
8.3 Rakentamisen alueen hallinta
9 ITS-tiedonhallinta
9.1 tietojen pääsy ja tallennus
9.2 tietojen fuusio ja käsittely
9.3 tietojen vaihto ja jakaminen
9.4 datasovellusten tuki
9.5 Tietoturva

Kirjoittaja: Bunny Sun